om oss

Klimatpsykologigruppen består i dagsläget av Anna-Maria Olofsgård, sociolog och Sofia Viotti, leg. psykolog. Vi kommer efterhand utöka vår grupp så hör av dig vid intresse på vilket sätt du skulle vilja bidra.

 

anna-maria Olofsgård, sociolog

Beteendevetare med inriktning på organisationssociologi. Har arbetat med organisationsutveckling och stöttat ledningsgrupper i förändringsprocesser. Specialiserad sig på klimatsociologi och vilka faktorer som påverkar samhällets förmåga att ta till sig kunskap om klimat och reagera på klimatkrisen.

Föreläser bland annat om hur klimatfrågan hanteras i media, varför klimatdebatten ofta får ett individperspektiv och vad som är alternativen till ett sådant angreppssätt.

Har tidigare varit engagerad i Föräldravrålet och Naturskyddsföreningen samt varit med och startat upp Psychologists for Future.

 

sofia viotti, leg. psykolog

Jobbar som privatpraktiserande terapeut utifrån känslofokuserade terapimetoder. Utbildar i social hållbarhet för företag, organisationer och privatpersoner.

Driver sidan compassionportalen.se där du bland annat hittar meditationer i medkänsla. Skrivit två böcker om medkänsla, stress och social hållbarhet.

Har tidigare suttit i styrelsen för Klimataktion Uppsala. Varit med och startat upp Psychologists for Future.

Mer info: sofiaviotti.com