vad är klimatpsykologi?

Klimatpsykologi är ett tvärvetenskapligt fält som studerar de mänskliga aspekterna kring hur vi beter oss i relation till klimatkrisen; varför vi gör som vi gör, och framförallt varför vi inte gör mer än vi gör. Klimatpsykologi fokuserar på de psykologiska processerna till att klimatfrågan är svårlösbar och hur vi kan använda oss av den kunskapen för att skapa förändring.

infomaterial

  • Psychologistsforfuture har skapat en broschyr för hur man hanterar klimatoro på bästa sätt. Ladda ner och sprid gärna.
  • Leg. psykolog Liria Ortiz har skrivit en bok om hur man kan prata med andra om klimatkrisen utan att de hamnar i försvar. Den får laddas ner och spridas.
  • Det australiensiska psykologförbundet har sammanställt en bok med tips om hur man kan engagera sig för klimatet:

videos

Psykolog Margaret Klein Salamon som skapat Climate Emergency Mobilization


Längre föreläsning: Why our brains ignore climate change, and what to do about it

Om passiv klimatförnekelse/implicatory denial
 

Psykolog Per Espen Stoknes om hur vi kan kommunicera om klimatkrisen på ett effektivt sätt

poddar och podavsnitt

hemsidor

böcker

artiklar

Pågående svenska beteendevetenskapliga klimatforskningsprojekt:

Flerårigt, tvärvetenskapligt och internationellt projekt, som finansieras av Energimyndigheten. Via projektet etableras världens första forskarnätverk om klimatförnekelse, Centre for Studies of Climate Change Denialism (CEFORCED), som samlar ett 40-tal forskare världen över. 

klimatmeditation

Forskning på meditation har visat att människor som mediterar runt medkänsla med andra har en ökad tendens att agera hjälpsamt i verkliga livet. Leg. psykolog Sofia Viotti har därför skapat en meditation som du kan använda för att öka ditt känslomässiga engagemang i klimatkrisen. Meditationen är drygt 9 minuter.